doe goed .net

Het belang van onderzoek naar wat goed is

Het is belangrijk om onderzoek te doen en ernstig na te denken over wat rechtvaardig en goed is om te doen

Om te weten wat moreel juist is, is kennis nodig van hoe de dingen werkelijk zijn. Mensen zijn vaak onrechtvaardig, en dan mogen we hen niet nadoen. Ook kunnen we er niet van op aan dat wat ons verteld wordt over wat goed en slecht is, altijd juist is.

Zonder het doen van zelfstandig onderzoek, wordt je mening waarschijnlijk te veel bepaalt door de heersende cultuur. Als we allerlei fouten zien bij vroegere culturen uit de geschiedenis, is het dan niet waarschijnlijk dat toekomstige generaties fouten zullen zien in de huidige cultuur?

Niet alleen van filosofisch belang is de vraag wat eigenlijk de basis is van moraliteit en onze morele plicht of verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om de basis zuiver te hebben, omdat alles wat daarop gebouwd is, afhankelijk is van dat fundament.

Als we weten dat iets rechtvaardig is om te doen, dan moeten we dat ook doen, ook als het ons iets kost. Het is noodzakelijk om bereid te zijn afstand te doen van onrechtmatig voordeel.

Daarnaast is het van belang om voldoende informatie te verzamelen over de onderwerpen die we moeten beoordelen. Als we anderen niet willen schaden, dan is dat een goed en zuiver principe. Maar als we niet weten of een bepaalde handelswijze anderen indirect schade toebrengt, hoe kunnen we dan ons goede principe in praktijk brengen? Hoe kunnen we voorkomen gebruik te maken van producten die geproduceerd zijn door middel van uitbuiting, als we niet weten hoe ze zijn geproduceerd? Daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken of door onze daden anderen worden benadeeld, of dat door onze daden een betere samenleving wordt bevorderd.

email Copyright status: Public Domain