doe goed .net

Niet doden

Bij het sterven van iemand, is het leven van die persoon op aarde voorbij. Bij de dood wordt het welzijn van iemand op de ergste manier geschaad, niet alleen lichamelijk, maar ook wat betreft persoonlijke aspecten. De mogelijkheden die het lichaam bood om dingen te beleven, je hersens te gebruiken, en je te uiten, worden iemand bij de dood ontnomen. Het is daarna niet mogelijk om met hem of haar om te gaan. Hij of zij zal daarna op aarde niet glimlachen of huilen, geen dingen doen, geen wandeling maken, niet praten of gebaren maken.

Het doden van iemand is erop gericht iemand zijn leven te ontnemen. Het is erop gericht het lichaam zodanig te beschadigen, dat die persoon op aarde niet meer kan functioneren. Het is tegengesteld aan het bevorderen van iemands welzijn. De conclusie is dat het doden van iemand een verkeerde daad is, beschouwd vanuit onze morele verantwoordelijkheid tegenover anderen.

email Copyright status: Public Domain