doe goed .net

De slechte behandeling van pasgeboren kinderen met afwijkingen

Als u verwacht dat u of uw vrouw een kind ter wereld zal brengen in de komende jaren, dan is het belangrijk om op te hoogte zijn van hoe medici van plan zijn u en uw kind te behandelen, als uw kind blijkt een zeer ernstige afwijking te hebben bij de geboorte. Natuurlijk hoopt u als ouders dat dit niet het geval zal zijn, maar toch is het goed om te weten wat u in een dergelijke situatie te wachten staat. Dit artikel is geschreven om u daarover te informeren, zodat u op uw hoede zal zijn, en de nodige voorzorgsmaatregelen zult nemen. De informatie in dit artikel is gebaseerd op het officieel standpunt dat in mei 2013 is ingenomen door de grootste organisatie van medici van Nederland (KNMG).[1]

Het stoppen van toediening van vocht en medische behandelingen

Het rapport van de KNMG stelt dat een behandeling zinloos is als het niet mogelijk is om het kind een bepaald minimum "kwaliteit van leven" te geven. Als het kind in de toekomst te ziek of te gehandicapt zal zijn, volgens de heersende opinie in de medische wereld, dan vinden zij een behandeling zinloos.(pagina 27) In het rapport staat dat een arts een levensverlengende behandeling behoort te stoppen als het zinloos is. Dat geldt ook voor het kunstmatig toedienen van vocht en voeding.(pagina 46) Dat betekent dat zij de verschrikkelijk slechte stelling innemen dat als een pasgeborene in de toekomst naar hun idee te ziek zal zijn, dat een arts deze baby behoort van honger en dorst te laten omkomen, als het kind van kunstmatige voeding en vocht afhankelijk is. Zij zijn van plan zo te handelen ook als de ouders daar tegen zijn. De "arts" is degene die de beslissing neemt. Hij kan de ouders enige tijd gunnen om de beslissing te accepteren dat hun kind zal worden verhongerd, maar volgens hen is er een grens (in tijd) aan het meegaan met de wens van de ouders.(p.38, 45, en 75)

Hoe zij religieuze mensen willen misleiden

Veel religieuze mensen hechten aan hun pasgeborene kind, en aan het leven van hun kind, onvoorwaardelijk waarde, ongeacht of zij zwaar gehandicapt zal zijn, en terecht. Dat is een probleem voor deze groep medici, want zij willen sommige baby's van dorst laten omkomen, of eventueel actief doden. Daarom stellen zij voor om religieuze mensen te misleiden door te zeggen dat het behandelteam alles heeft gedaan om het leven te redden.(p.41) Dat is echter een leugen. Zij doen niet alles om het leven te redden, integendeel. In sommige situaties stoppen zij bewust de toediening van voeding en vocht, zodat het kind zal overlijden.

Actieve doding

In de vorige paragrafen is al gebleken dat deze groep medici blijkbaar een bepaalde groep pasgeboren kinderen dood wil hebben; anders zouden zij niet stellen dat een arts de kunstmatige voeding behoort te stoppen. Daarom zien zij het als een probleem dat sommige pasgeborenen, die volgens hen een te lage levenskwaliteit zullen hebben, blijven leven, nadat de behandeling van hen is stopgezet. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat baby's zelfstandig gaan ademhalen nadat de ademhalingsondersteuning is gestopt.(p.46) Als ideaal zien zij daarom dat zij deze baby's actief zouden mogen vermoorden.(p.69) Er zijn momenteel echter regels, die voorschrijven dat zij dit niet mogen doen in alle gevallen dat zij dat wel zouden willen.(p.67) Het doden van pasgeboren kinderen is natuurlijk in alle gevallen erg slecht.

Welke taal zij spreken

Het is belangrijk om niet misleid te worden door goed klinkende woorden, waarachter slechte daden schuilgaan. Hieronder volgen enkele voorbeelden van termen die zij soms gebruiken op een manier die ver af staat van de werkelijkheid. In de rechter kolom staat wat er mogelijk echt aan de hand kan zijn, als zij een van deze termen gebruiken.

Wat zij zeggen Wat er werkelijk aan de hand kan zijn
iets waar de pasgeborene geen belang of baat bij heeft dat een kind langer blijft leven dan zij willen, bijvoorbeeld nadat zij de ademhalingsondersteuning hebben gestopt (p.53-54, 69, 74)
natuurlijk overlijden dat de pasgeborene sterft door het stoppen van de kunstmatige toediening van voeding en vocht (p.48)
onnodig lijden veroorzaken (p.41) als de pasgeborene de eerste levensbehoeften krijgt en niet wordt gedood, waardoor het kind zal blijven leven, en later een kwaliteit van leven zal hebben die te laag is naar hun beoordeling, zelfs als in het heden in feite lijden er door wordt verlicht.(p.46-47) Een deel van het lijden is inherent aan het leven, maar zij zien moord als optie.(p.9)
schade doen doorgaan met voeding en vocht geven, als het kind later een te lage kwaliteit van leven zal hebben naar hun beoordeling (p.39, 45)
verantwoordelijkheid [nemen] ten opzichte van de pasgeborene de kunstmatige toediening van voeding en vocht aan de pasgeborene stopzetten, (p.39) zodat het kind sterft
zorgvuldig handelen opzettelijk het kind doden (p.54, 68)

Slotwoord

De lezer wordt uitgenodigd om de beweringen in dit artikel te controleren in het document waarnaar verwezen is. De schrijver van dit artikel hoopt dat u in staat zult zijn uw eigen kinderen en andere kinderen van de dood te redden. Als u een arts bent of werkt in de medische wereld, dat wordt u uitgenodigd om een standpunt in te nemen tegen deze slechte praktijken, en een veilige plaats te bieden, waar mensen met vertrouwen de zorg over hun pasgeboren kind aan kunnen toevertrouwen, ook als het kind een zeer ernstige afwijking zou hebben. Want alle kinderen zijn waardevol, ook zij die zwaar gehandicapt zijn, en daarom is hun leven kostbaar en beschermwaardig.

Verwijzingen

Gerelateerd

email Copyright status: Public Domain