doe goed .net

Goed doen is toegestaan

Stelling: Je mag het goede doen

Wat ze ook tegen je zeggen, je mag het goede doen. Als anderen zeggen dat je mee moet doen met hun slechtheid, dan je hoef je niet te doen wat zij zeggen. Je hoeft echt niet altijd te doen wat anderen zeggen. Je hebt het recht om goed te doen. Niemand kan je dat morele recht afnemen.

Het is leuk om goed te doen. Het is goed voor anderen als je goed doet. Kortom, er is geen enkel bezwaar tegen goed doen. Dus je mag het goede doen.

Moreel gezien mag je altijd het goede doen. Anderen mensen kunnen verbieden dat jij goed doet, maar dat heeft moreel gezien geen enkele betekenis. Is dat geen fijne gedachte dat je altijd het goede mag doen?

Wie verbiedt er nou dat je het goede doet? Dat is toch onzinnig? Toch komt het voor. Er zijn mensen die zeggen dat je bepaalde goede daden niet mag doen. Dan is het belangrijk om te weten dat zulke verboden ongeldig zijn. Want je mag altijd het goede doen.

Voedsel voor daklozen

In verscheidene steden in de VS hebben leden van overheidsinstanties verboden uitgevaardigd tegen het verstrekken van voedsel aan daklozen. Zo heeft men bijvoorbeeld in Orlando verboden om in stadsparken voedsel aan grote groepen mensen te verstrekken (behalve enkele uitzonderingen). Zij hebben hun verbod kracht bij gezet door enkele mensen die voedsel uitdeelden te arresteren. Dat was erg slecht van hen. In een andere plaats verbood een overheidsinstantie een groep mensen het uitdelen van flessen water. Zulk een verbod is verkeerd en totaal ongeldig.

In Breda was de menslievende Lamlih actief bezig met het helpen van zijn medemensen. Van het voedsel dat supermarkten over hadden, bereidde hij warme maaltijden. Zes dagen per week deelde hij die maaltijden uit aan verslaafden en daklozen in de buurt van de Slingerweg. Tot de overheid zich er mee bemoeide. Een politieagent kwam schreeuwend naar hem toe, en vertelde hem dat hij weg moest gaan en nooit meer terug mocht komen. Anders zou hij een boete krijgen. Inmiddels heeft Lamlih een andere plaats waar hij wel mensen kan helpen, behalve dan op zaterdag. Laten we hopen dat de daklozen in het weekend geen honger zullen lijden.

Voedsel geven aan mensen die dat nodig hebben, is goed. Ongeacht alle onzin die de agressieve mensen uitkramen, mag jij jouw medemens in nood helpen. Hoe veel gekker moet het worden voordat mensen inzien dat zulke regels gemaakt door slechte organisaties niet moreel bindend zijn? Al zulke verboden zouden moeten worden ingetrokken, maar daar hoeven we niet op te wachten. Vanuit praktische overwegingen kan het echter verstandig zijn om een uitwijkingsmanoeuvre te maken, als een aanvaller op je pad komt, die jou wil verhinderen goed te doen. Maar moreel gezien is goed doen nooit verboden. Dat geldt in alle situaties.

Geldbesteding

Als je goed mag doen, dan mag je ook goed doen met je geld. Het is moreel toegestaan dat jij jouw geld nuttig besteedt. Wie zou daar nou bezwaar tegen kunnen hebben? Je mag ervoor kiezen geen geld over de balk te gooien of in het putje, maar het alleen te besteden aan nuttige en fijne dingen. Je mag ervoor kiezen niet bij te dragen aan criminele organisaties die zedenmisdrijven plegen en de mensheid onderdrukken. Je mag ervoor kiezen om in plaats daarvan het geld te besteden aan zaken die nuttig zijn voor de mensheid. Want je mag goed doen, en daarom mag je ook goed doen met jouw bezittingen, met jouw geld, met jouw talenten, en met jouw leven.

Slotwoord

Je mag het goede doen. Echt waar, het mag. Je staat moreel volledig in je recht als je het goede doet. Hopelijk zal je veel goeds kunnen doen.

Aan alle anderen: Laat ons toch het goede doen, en val ons niet aan. Geef ook geen steun aan gewelddadige groepen die ons willen aanvallen als we het goede doen, met welk aureool die groepen ook omgeven zijn. En beter nog, doe met ons mee, en dan kunnen we er hopelijk nog iets fijns van maken.

Gerelateerd:

email Copyright status: Public Domain