doe goed .net

Garantie beschaafde afbeeldingen

Zolang de beheerder van deze website de controle heeft over deze website, en de website dus niet is gekraakt, maakt de beheerder de volgende garanties:

Voor alle duidelijkheid, deze beperking geldt:

Aan andere beheerders van media

Als u zelf een beheerder bent van een website, een informatieblad voor een stichting of vereniging, een tijdschrift, een krant, of een familieblad, en u wilt die website of dat blad op een beschaafde manier beheren zoals hierboven beschreven, dan wordt u uitgenodigd om een soortgelijke garantie voor uw website of uw blad te geven. Vanwege de huidige situatie is het nuttig voor het onderling vertrouwen om een duidelijk standpunt hierover in te nemen.

Gerelateerd:

email Copyright status: Public Domain