doe goed .net

Dieren en hun welzijn

afbeelding van een schaap

Mensen zijn niet de enige levende wezens die de aarde bewonen, maar zij delen de aarde met planten en dieren. Mensen vertonen grote overeenkomsten met de hogere diersoorten. Wat betreft de lichamelijke structuur zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. Zowel mensen als deze dieren hebben een hoofd met twee ogen, twee oren, een mond, en hersenen verbonden met een ruggenwervel. Toch zijn er ook grote verschillen. Dieren kunnen geluiden maken en in beperkte mate communiceren, maar zij kunnen niet praten. Ook schrijven zij geen boeken over gewichtige onderwerpen. Omdat zij slecht met ons kunnen communiceren, blijft hun gedachteleven voor ons een mysterie. Omdat deze dieren zoveel gemeenschappelijk met ons hebben, is het echter aannemelijk dat zij ook wat betreft hun innerlijk leven op ons lijken, hoewel op een lager niveau.

Gevoelens en de persoonlijkheid van dieren

De herseninhoud van dieren is kleiner vergeleken met mensen, en zij kunnen waarschijnlijk niet zo ingewikkeld en diepgaand redeneren als mensen. Onze gevoelens zijn echter voor een groot deel niet gebaseerd op complexe redeneringen, en zij kunnen zelfs tegengesteld daaraan zijn. Iemand die een medische behandeling ondergaat kan bijvoorbeeld pijn lijden, maar tegelijkertijd in zijn achterhoofd blij zijn, omdat hij denkt dat de behandeling goed voor hem is op de lange termijn. Omdat emoties zoals pijn, tegengesteld kunnen zijn aan de emoties die worden geproduceerd door complex lange termijn denken, kan complex redeneren niet een voorwaarde zijn voor het hebben van emoties. Het gebrek aan complex redeneren bij dieren is geen reden om te veronderstellen dat dieren geen gevoel zouden hebben.

Als dieren inderdaad gevoel hebben, dan moeten zij een identiteit hebben, een eigen "ik" die deze gevoelens meemaakt. En als zij een eigen "ik" hebben, dan zijn het personen, zoals mensen ook personen zijn. Gevoelens kunnen niet bestaan los van een persoon. Als echter dieren geen personen zijn, dan zijn het gevoelloze biologische machines. Dan zou er niets wezenlijk fout aan zijn om een dier te martelen, want het zou dan immers geen gevoel hebben. Wie zou een dergelijke stelling durven innemen? Maar als dieren wel een persoonlijkheid hebben, dan is het niet meer dan normaal om met hen rekening te houden.

Dieren wekken sterk de indruk dat zij inderdaad gevoel hebben, bijvoorbeeld wanneer zij krijsen en spartelen als zij hevige pijn ondergaan. Waarom zou verdoving moeten worden toegepast bij slachten, als dieren geen pijn zouden kunnen lijden? Maar als dieren inderdaad pijn kunnen lijden, dan zijn het personen. Dan is het niet alleen erg dat zij pijn lijden, maar ook erg dat zij sterven. Het is daarom consequent om ze dan helemaal niet te slachten, maar ze te laten leven. Hetzelfde geldt voor mensen. Als mensen worden vermoord onder verdoving, dan blijft het een moord en verkeerd. Wanneer wij geven om dieren, is het logisch dat wij niet alleen hun pijn willen wegnemen, maar ook dat wij hen een lang leven gunnen.

De slechte behandeling van dieren

Dieren worden vaak op een manier behandeld dat als dit met mensen zou worden gedaan, dat dit als totaal onaanvaardbaar zou worden gezien, en erg slecht. Helaas wordt bij mensen ook veel te veel geaccepteerd wat eigenlijk fout is. Toch is er bij veel mensen wel een sterk besef dat je bepaalde dingen gewoon niet mag doen bij andere mensen.

Het is slecht om een kind van zijn moeder af te pakken.
Waarom worden dan kalfjes van koeien van hun moeder afgepakt?

Het is slecht om iemands pasgeboren baby te doden.
Waarom worden pasgeboren haantjes massaal gedood?

Het is slecht om een vrouw onvrijwillig zwanger te maken van een of andere man.
Waarom worden dan koeien onvrijwillig kunstmatig zwanger gemaakt van een of andere stier?

Het is slecht om iemand in een hok op te sluiten.
Waarom worden dieren in hokken opgesloten?

Het is slecht om iemand te verminken.
Waarom worden varkens dan gecastreerd?

Het is slecht om een mens te slachten en op te eten.
Waarom worden schapen, runderen, varkens en kippen dan geslacht en opgegeten?

Het is slecht om iemands botten te mixen en in voedsel te verwerken.
Waarom wordt dan gelatine, gemaakt van huiden en botten van dieren, gebruikt in snoepjes en gebak?

Mensenrechten en dieren

Wanneer in dit artikel wordt gepleit om een hogere status aan dieren toe te kennen, en om hen beter te gaan behandelen, dan is dat niet bedoeld om mensen naar beneden te halen, maar om dieren omhoog te brengen. Mensen zouden ook beter behandeld moeten worden. Er is verschrikkelijk veel onrecht in de wereld waarbij mensen worden mishandeld, en daar moet wat aan gebeuren. Het is goed om dat prioriteit te geven. Tegelijkertijd zouden we echter ook dieren beter moeten gaan behandelen. Niet dat we dieren aan mensen gelijk zouden moeten stellen, maar als we ze normaal en humaan zouden behandelen, dan zou dat al een grotere verbetering zijn.

Gerelateerd


email Copyright status: Public Domain