doe goed .net

Abortus

Abortus provocatus is het doden van een ongeboren mensje. Er bestaat ook een spontane en onvrijwillige abortus, een miskraam. Degene bij wie een onvrijwillige miskraam gebeurde, is niet verantwoordelijk voor wat er gebeurde. Het is wel een verdrietige gebeurtenis. In de rest van het artikel gaat het alleen over abortus provocatus.

Een ongeboren baby is ook een mens. Het is bekend dat ongeboren baby's, wanneer het goed gaat, opgroeien en precies hetzelfde worden als alle andere mensen. Alle mensen die nu leven waren vroeger een embryo. Denk bijvoorbeeld maar eens aan diegenen die een abortus hebben overleefd, maar een handicap hebben overgehouden aan de aanslag op hun leven.[1] De foetus die ze waren, en de volwassene die ze daarna zijn geworden, hebben dezelfde identiteit. Wie abortus accepteert, accepteert daarmee het doden van een bepaalde groep onschuldige mensen. Dit laat zien dat we abortus moeten afkeuren.

Zie ook: Weerlegging van argumenten voor abortus

Abortus in Nederland

Jaarlijks wordt ongeveer 28 duizend keer abortus gepleegd op in Nederland wonende kinderen. Dit betekent dat gemiddeld meer dan 75 keer per dag een onschuldig ongeboren kind wordt gedood. Dit abortusgeweld op ongeboren kinderen wordt gesubsidieerd door een machtige organisatie die zetelt in Den Haag, met een bedrag van meer dan € 10 miljoen per jaar.[2] Gedogen is niet de juiste typering van hun gedrag, nee, zij financieren abortus. Deze subsidie wordt gegeven op basis van een clausule in de AWBZ,[3] en mensen worden gedwongen hiervoor geld af te dragen. Dit zou natuurlijk moeten stoppen.

Embryonale cellijnen en abortus

Uit het lichaam van sommige geaborteerde baby's zijn cellen gehaald voor het opzetten van een celkweek.[4] Deze celkweken kunnen uitgroeien tot vele malen de originele hoeveelheid cellen die zijn afgepakt van de foetus. Deze celkweken, samen met andere celkweken die zijn gebaseerd op embryo's, worden embryonale cellijnen genoemd. Menselijke embryonale cellijnen gebaseerd op abortus zijn toegepast voor aanmaak van vaccinaties,[5,6,7] behandeling van ziektes,[7,8] en onderzoek in celbiologie,[8] waaronder ook onderzoek van de menselijke smaak,[9] door een bedrijf dat smaakstoffen ontwikkelt en banden heeft met grote voedsel- en drankproducenten.[10]

Het is verkeerd om iets te doen wat ten koste gaat van het lichamelijk of geestelijk welzijn van een ander, ook als het gaat om een klein weerloos mensje. Het aborteren en halen van cellen uit iemands lichaam gaat zeer ten koste van iemand en daarom is het niet goed om te doen.

Andere leeftijden

Abortus is het doden van ongeboren kinderen. Het blijkt echter dat de geboorte geen limiet voor hen is, maar dat ook na die leeftijd het leven van mensen in veel gevallen niet door hen gerespecteerd wordt. In 2001 hebben artsen of medici volgens de statistieken 104 geboren baby's gedood, en in 2010 ondergingen naar schatting 9 geboren baby's dit trieste lot.[11]

Verwijzingen en voetnoten

 1. Testimony of abortion survivor Gianna Jessen, 1996
 2. Begroting 2011 van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
  Op pagina 43 wordt de abortussubsidie genoemd.
 3. Artikel 44 van de AWBZ noemt subsidies voor zwangerschapsafbrekingen. In juni 2005 heeft Van der Vlies een amendement voorgesteld om deze subsidie van abortus te schrappen. In de stemming over dit amendement waren alleen de SGP en de CU voor deze wijziging, alle andere politieke partijen die destijds in de tweede kamer zetelden, waren tegen. Later heeft de CU echter zelf in de regering gezeten, waarbij de subsidie doorging.
 4. Meeting transcript of the Vaccines and related biological products advisory committee, FDA (USA), May 16, 2001
  In dit document wordt verteld hoe de embryonale cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn gemaakt op basis van abortus (vanaf pagina 77, abortus genoemd op pagina 81 en 91).
 5. MRC-5 Normal Human Fetal Lung Fibroblast, Coriell website
  Webpagina waaruit blijkt dat de embryonale cellijn MRC-5 gebaseerd is op abortus.
 6. Vaccine Excipient & Media Summary, CDC (USA)
  Uit dit document van een overheidsinstantie in de Verenigde Staten blijkt dat de embryonale cellijn MRC-5 is gebruikt voor de aanmaak van vaccinaties voor verscheidene ziektes (pagina 6).
 7. Who uses PER.C6 technology?, Crucell website (Link werkt niet meer, bedrijf is gefuseerd)
  Webpagina waaruit blijkt waarvoor de embryonale cellijn PER.C6 wordt toegepast.
 8. Human Embryonic Kidney 293 cells, Wikipedia
  Artikel over HEK-293 en waar het voor gebruikt wordt.
 9. Human receptors for sweet and umami taste, The National Academy of Sciences, 2002
  Beschrijving van onderzoek naar de werking van de menselijke smaak door het bedrijf Senomyx met gebruikmaking van de embryonale cellijn HEK-293.
 10. Senomyx, Wikipedia
  Wikipedia-artikel over het bedrijf Senomyx
 11. Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde voor de jaren 2001, 2005, 2010, Centraal Bureau van de Statistiek (CBS)

Gerelateerd

email Copyright status: Public Domain